Jaarverslag 2018

U kunt het jaarverslag ook downloaden (pdf, 236kB)

Goed nieuws uit de Oekraïne.
Het geeft de leerlingen van het Dendron een boost om door te gaan met actievoeren.
In Oekraïne komt Vitalina Koval op voor de rechten van vrouwen, homo’s en lesbiennes. Zij ontvangt rond 10 december, de dag van de rechten van de mens, van de leerlingen van het Dendron college 380 kaarten om haar te steunen en er gaan 463 brieven uit naar de minister van binnenlandse zaken in Oekraïne om haar werk niet in de weg te staan.

En dat is gelukt.Het is een opsteker voor alle leerlingen van het Dendron college in Horst.

Vitalina Koval, Ukraïense LGBT activiste
© Amnesty International

Als plaatselijke Amnestygroep in Horst aan de Maas stellen wij ons op de hoogte van de wereldwijde inzet van Amnesty tegen schendingen van mensenrechten en nemen deel aan acties.

Het is niet zo moeilijk om zo nu en dan te denken: “Maar het schiet niet op.” De media berichten bij voortduring van schendingen van mensenrechten. Het is goed om te horen dat het werk van Amnesty niet zonder resultaat blijft.

Amnesty is een waakhond en gaat te werk met geëigende middelen. Van stille diplomatie tot stevige stellingname. En met oog voor massaliteit. Autoriteiten die van duizenden mensen verzoeken krijgen om de naleving van de mensenrechten te garanderen zijn daar niet ongevoelig voor. Het getal telt en wereldwijde aandacht. Amnesty is onafhankelijk en zal blijven opkomen tegen misstanden waarbij de schending van de rechten van de mens in gevaar zijn. Dat geldt niet alleen voor regeringen maar ook voor multinationals. Inmiddels is bij Shell de bewustwording groeiende van mede plichtigheid aan zeer ernstige milieuvervuiling in Nigeria. En het geldt niet alleen ver weg ook dicht bij.

De activiteiten van Amnesty Horst aan de Maas 2018
Mensenrechten dialoog besproken in regionaal verband:
Woensdag 21 februari 2018
De thema’s
Vooroordelen
Vooroordelen / discriminatie
Vooroordelen / discriminatie / racisme


Vooroordelen: Citaat: Prof. Dr. Daniël Wigboldus
Ons hoofd zit vol met beelden die we met elkaar associëren. Zegt iemand Bassie, dan zegt de ander Adriaan. Zegt iemand skinheads, dan denk je aan kale hoofden. Associaties nestelen zich in ons hoofd, zoals “Marokkaan” en “criminaliteit”, simpelweg omdat die combinatie in de media vaak gemaakt wordt. “Juist mensen die van zichzelf denken dat ze niet bevooroordeeld zijn moeten hier goed op letten, want ook zij zitten vol met associaties.

Discrimineren: Het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.


Wit privilege:
Witte mensen hebben in onze samenleving een bevoorrechte positie ten opzichte van mensen met een andere huidskleur. Het werkt heel subtiel: als een zwarte man een winkel binnen gaat, zal het personeel vaak beter opletten, omdat ze ervan uitgaan dat de kans op winkeldiefstal groter is dan bij een witte man.


Een deelnemer in de groep( Nederlander waarbij je denkt aan iemand met een Turkse achtergrond) hielp een mevrouw met haar scootmobiel die in de winkel was omgevallen, bij het opstaan greep de mevrouw meteen naar haar portemonnee.


Etnisch profileren ( Amnesty’s standpunt ): Het is een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt mede van wege de huidskleur of herkomst, zonder dat er verder een geldige reden voor is. Dat is in strijd met de mensenrechten.


De deelnemer in de groep waarbij je denkt aan iemand met een Turkse achtergrond, spreekt vanuit eigen ervaring en wat dat met hem deed.


Microagressie: Opmerkingen aan mensen met een ander kleurtje die je niet maakt naar mensen met je eigen kleurtje, goed bedoelde opmerkingen maar toch en toch. Wanneer ben je van hier? Komt dat nooit?


Racisme:
De complexiteit van dat gegeven is niet een twee drie allesomvattend te bespreken. Racisme uit bannen, het zal niet lukken.
Kleine stappen zetten door:

 • Jezelf steeds opnieuw te bevragen
 • Krachtige mensen vanuit de groep achtergestelden zelf, ondersteunen in hun strijd.
 • Bewustwording bevorderen van ingeslepen patronen die racisme in stand houden.

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 richten wij ons tot de gemeentelijke overheid en haar volksvertegenwoordiging met een toespraak.

Waar beginnen de Universele Mensenrechten?

Hier in Horst aan de Maas

Mensenrechten zijn de basis van iedere rechtvaardige en stabiele samenleving. Ze behoren tot het leven van alledag. De rechten van minderheden tellen net zo zwaar als de rechten van de meerderheid. Het Lokale bestuur dient die rechten te borgen.

Op 21 maart 2018 kiezen we onze raadsleden. Een goed moment om de mensenrechten onder de aandacht te brengen.

10 aandachtspunten:

 1. Mensenrechten-educatie: Stimuleer scholen om actief aan de gang te gaan met mensenrechten educatie. De educatieve materialen zijn immers bij Amnesty beschikbaar.
 2. Discriminatiebeleid: De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan en gelijkheid van burgers te bevorderen. De antidiscriminatie voorziening dient laagdrempelig te zijn en breed bekend.
 3. Etnisch profileren: De gemeente dient door bewustwording en training etnisch profileren te bestrijden en een diversiteitbeleid te voeren.
 4. Radicalisering: De sleutelrol om radicalisering te voorkomen ligt op gemeentelijk niveau. De gemeente dient haar beleid zodanig in te richten dat mensen de aansluiting bij de samenleving kunnen bereiken zodat de aantrekkingskracht om te radicaliseren geminimaliseerd wordt.
 5. Recht op privacy: Formuleer heldere verantwoordingsdoelstellingen voor het plegen van een inbreuk op het recht op privacy en informeer de getroffen burger.
 6. Demonstratievrijheid: Biedt ruim baan aan burgers die demonstreren, inclusief aan eventuele onwelgevallige uitingen.
 7. Vluchtelingen: Zorg voor een evenwichtige voorlichting over de problemen van vluchtelingen. Bevorder kennis bij de bevolking over de achtergronden. Bied passende huisvesting aan en zodanige ontwikkelingskansen dat vluchtelingen hun kennis en kunnen, kunnen inzetten in de samenleving.
 8. Mensen zonder verblijfsrecht: NGO’s met specialistische kennis zijn het beste in staat te begeleiden bij een menswaardig bestaan, alsook bij het alsnog werken aan vrijwillige terugkeer dan wel rechtmatig verblijf.
 9. Mensenrechtenverdedigers: Onderzoek de mogelijkheid om je als “Shelter City”aan te bieden. Een plek waar bedreigde mensenrechtenverdedigers tijdelijk op adem kunnen komen.
 10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Neem als gemeente de verantwoordelijkheid om niet langer via inkoop en investeringsbeleid betrokken te zijn bij mensenrechtenschendingen in de keten.
Yvonne Hermkens, scholenwerker Amnesty Horst aan de Maas
Yvonne Hermkens, scholenwerker Amnesty Horst aan de Maas

Uitdelen informatie over de sleepwet:

Op 20 maart delen we de pamfletten met daarop het standpunt van Amnesty over de sleepwet uit voorafgaand aan de debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Francine Thielen in gesprek met kandidaten voor de gemeenteraad
Francine Thielen in gesprek met kandidaten voor de gemeenteraad

Bezoek aan the forgiveness Museum:

Eind juni bezoeken we met enkele leden van onze de indrukwekkende internationale, reizende tentoonstelling.

Wilt u daarover meer weten, zie de site: www.forgivenessmuseum.com

Groepsleden Amnesty Horst aan de Maas
Groepsleden Amnesty Horst aan de Maas

Op woensdag 21 november 2018 spelen we het spel in de bibliotheek van Horst

Dit is een spel van Amnesty International.

Je ontdekt dat het onmogelijk kan zijn om te winnen van je tegenstander. Het spel wordt met veel enthousiasme gespeeld door kinderen en hun ouders.

Oneerlijk ganzenbord

De grote jaarlijkse actie op het Dendron college:

Het is vrijdag 7 december 2018, de vrijdag voorafgaand aan 10 december, 10 december, de dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen is tot de Dag van de Rechten van de Mens. Het voelt goed te merken dat we welkom zijn op het Dendron college en dat het werk van Amnesty bij steeds meer leerlingen bekend is. Leerkrachten schenken aandacht aan mensenrechten in lessen die daartoe geëigend zijn. De berichten in de media gekoppeld aan de aandacht in de lessen op school doen het besef groeien dat de mensenrechten die voor eenieder gelden niet eenieder ten deel vallen.

We kiezen er dit jaar voor support te betuigen voor Vitalina Koval in Oekraïne, waarvan we goed nieuws konden ontvangen, voor Gamze en Sehriban uit Turkije die samen met de Zaterdagmoeders op zaterdag demonstreren om opheldering te krijgen over verdwenen familieleden. Sinds kort is ook deze demonstratie verboden. De leerlingen schrijven 431 kaarten naar de dames en naar de betreffende minister 406 brieven.

De resultaten van de actie in de pauzes op het Dendroncollege laten zien dat er veel support uitgaat naar jonge mensen elders om hen te steunen in hun strijd.

Gamze & Sehriban
© Özgur Doğan

Met dank aan allen voor hun bijdrage.

Francine ThielenReageren kan niet meer