Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

U kunt het jaarverslag ook downloaden (pdf, 108 kB)

Het jaar van veranderingen

ACTIENIEUWS wordt vanaf 2015 het digitale medium van Amnesty Nederland om te communiceren met haar leden. Zo wordt het mogelijk om snel in te spelen op urgente problematieke situaties met digitale acties.
Als Amnestygroep Horst aan de Maas zijn wij gaan mee bewegen met de tijdgeest:

Vooreerst met de landelijke Amnesty koers:

Van handtekeningenacties bij supermarkten naar bekendheid geven aan digitale acties.

Tevens met de veranderingen in de communicatie waarbij beelden steeds meer aandacht krijgen:

 • Het vertonen van de film: Give up Tomorrow bij café Cambrinus op 26 november. Give Up Tomorrow, een bijzondere film over een rechtszaak die in de Filippijnen voor grote opschudding zorgde en uitgroeide tot het proces van het jaar. Give Up Tomorrow won de publieksprijs van het Movies That Matterfestival 2012
 • We maken gebruik van het podium bij Café De Verbeelding om aandacht te vragen voor Etnisch profileren.

Net als voorheen zoeken we samenwerking met initiatieven die het naleven van mensenrechten beogen.

 • We supporten het initiatief waarbij seksueel misbruik van jongeren in India aandacht krijgt bij de actie “Lock Me Up, Free a Girl” in het boscafé van Horst in juni. De 16-jarige vriendinnen Nathalie Aerts en Kiona Derix uit Horst doen samen met andere deelnemers uit Horst aan de Maas mee aan de actie.
 • Dé actiemaand is december. We ontplooien een drietal activiteiten.
  • Deelname aan de schrijfmarathon rondom 10 december, dag van de rechten van de mens, op het Dendroncollege in Horst door leerlingen en docenten.
  • De amnestieboodschap gaat mee in de kerstpakketten die jongeren op het Dendron verzorgen voor een 400-tal ouderen in Horst aan de Maas.
  • In het dorp hangen we in een kerstboom onze Amnesty kerstwens.
  • Enige algemene informatie over de veranderingen vanaf 2015

   Door een verruiming van de aandachtsvelden waarbij schendingen van mensenrechten aan de orde kunnen zijn, heeft er toe geleid dat er keuzen gemaakt worden waarop actie ondernomen wordt.
   Het opnieuw vast stellen van deze aandachtsvelden gebeurt in het communiceren met een brede achterban van Amnestie leden uit de aangesloten landen. Zo ook vanuit Nederland waaraan de plaatselijke groep, Amnesty Horst aan de Maas, haar bijdrage levert.
   De overeengekomen actiegebieden in 2015 zijn:

   • Campagne Sport en mensenrechten:
    Mensenrechteneisen dienen structureel onderdeel te worden bij de toekenning van grote sportevenementen zoals Olympische spelen en WK voetbal. Dit nieuwe aandachtsgebied heeft geleid tot vele acties waarbij sprake is van mensenrechtenschendingen.Denk aan het uitzetten van mensen uit huizen zonder compensatie. Het schoonvegen van wijken waarin straathandelaren hun kost moeten verdienen, straatkinderen en daklozen hun onderkomen hebben. En structurele uitbuiting van arbeiders die werken aan sporthallen en wegen.
   • Strategische landen:
    Landen waarin mensenrechten geen leidraad zijn bij de omgang van gezaghebbers met hun burgers.
    China, Indonesië, Rusland, Saudi-Arabië en Turkije.
   • Mensenrechten dicht bij huis. SOS Europa, SOS Nederland, eerst mensen dan grenzen.
    Ten gevolge van de immense vluchtelingenstromen vanuit oorlogsgebieden.
   • Het leveren van een bijdrage in het implementeren van mensenrechten in brede zin.

   Verslag: Francine Thielen-Tonnaer
   Amnesty Horst aan de Maas, Groep 632
   Contactpersoon: Francine Thielen-Tonnaer
   IBAN: NL38 TRIO 0197 6067 84
   Tel.: +31(0)77-4657010
   E-mail: f.thielen@hetnet.nlReageren kan niet meer