Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG 2012 AMNESTY Horst aan de Maas

U kunt het jaarverslag ook downloaden (pdf, 529kB)

AMNESTY HORST AAN DE MAAS
EEN PLAATSELIJKE GROEP

Leden Amnesty Horst
Foto: Hans van der Beele
Achter: van links naar rechts Willy Janssen, Francine Thielen, Fa Samson
Voor: van links naar rechts Yvonne Hermkens, Ans Tacken, Laila Nazeri

Wie Amnesty zegt, zegt actie voeren voor het naleven van de mensenrechten zoals afgesproken in de Verenigde Naties.
Wij zijn als plaatselijke groep duidelijk zichtbaar bij de fietsvierdaagse van Venray in Streekmuseum de Locht. Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, in het Dendron college van Horst. Vooraf besteden docenten in de lessen aandacht aan het 10 december thema.
Kaartjes van Amnesty gaan mee in de kerstpakketten die de leerlingen van het Dendron college verzorgen. Kaarsen branden (de kaars, het symbool van Amnesty) met kerst in de horeca van Horst aan de Maas. Vrouwenorganisaties dragen de boodschap uit bij hun leden.
Jong Nederland maakt en verstuurt kaarten naar familieleden van politieke gevangenen.
Sinds kort worden naast regeringen, ook bedrijven en banken aangesproken op de naleving van de Economische, Sociale en Culturele rechten van mensen. Op grond van deze uitbreiding van het Mandaat van Amnesty hebben we actie gevoerd in Horst aan de Maas om de gigantische bodemvervuiling van Shell in Nigeria aan de kaak te stellen. in 2011 hebben wij de banken in Horst aan de Maas aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zie Eerlijke Bankwijzer.

Door het beleid van de Nederlandse regering komen uitgeprocedeerde asielzoekers en hun kinderen in
detentie terecht. Dit is in strijd met de rechten van het kind en een stevig punt van discussie in de
verkiezingen voor de 2 de kamer in 2012.
De actie die wij daarvoor gevoerd hebben in Horst aan de Maas vond onder het publiek veel bijval.

Een eigen site
Daar wordt aan gewerkt www.amnestyhorstaandemaas.nl

De jaarlijkse collecte
In verschillende woonkernen van Horst aan de Maas is in 2011 over gegaan tot gezamenlijk collecteren voor landelijke goede doelen organisaties. Amnesty Horst aan de Maas is een van de deelnemende organisaties in Horst centrum, Meerlo, Tienray en Swolgen.

Van papier naar digitaal
Ten gevolge van de digitalisering van de informatievoorziening over het werk van Amnesty International en het sneller kunnen communiceren door de leden van de groep via social media is de behoefte om te vergaderen, afgenomen. We plannen bijeenkomsten met agendapunten van algemene aard tegelijk bij het bespreken van de taakverdeling bij acties.

De verdeling van de verantwoordelijkheden in de groep
Collectecoördinator Riet Collin, Scholenwerker Yvonne Hermkens, penningmeester Willy Janssen, voorzitter Francine Thielen.
Verder werken mee: Laila Nazeri, Ans Tacken, Fa Samson.

Bijdrage aan de zomermanifestatie van de Indianen in Sevenum
Bij de zomermanifestatie In Sevenum, georganiseerd door mensen woonachtig in Nederland maar met een
grote betrokkenheid door hun roots, bij de wijze waarop de Indianen in hun oorspronkelijke leefgebieden nu nog steeds bedreigd worden, gaf Amnesty Horst aan de Maas namens Amnesty Nederland acte de présence.

Gerealiseerde plannen
De implementatie van de 10 decemberactie op de Dag van de Rechten van de Mens in het vak Maatschappijleer op het Dendron College in Horst is in 2011 gerealiseerd. De aandacht vanuit de
leerlingenraad voor de 10 decemberactie groeit.

Plannen voor 2013
De zichtbaarheid van Amnesty Horst aan de Maas vergroten.

Verslag: Francine Thielen

Amnesty Horst aan de Maas, Groep 632
Contactpersoon: Francine Thielen-Tonnaer
Bankrekeningnummer: 4424731
Tel.: +31(0)77-4657010
E-mail: f.thielen@hetnet.nlReageren kan niet meer