Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Amnesty Horst aan de Maas sluit haar tweede bestaansjaar af.

We schetsen in het kort:

– De ontwikkelingen bij Amnesty Nederland.

– De participatie van Amnesty Horst aan de Maas bij landelijke acties.

– Gerealiseerde en niet gerealiseerde plannen in 2011.

– Gestelde doelen voor de toekomst.

Geschokt zijn we door het bericht dat Carol Greijn is overleden.

In memoriam Carol Greijn

Carol, groepslid Amnesty Horst aan de Maas komt op 19 december 2011 op tragische wijze door een verkeersongeluk om het leven.  Carol, jij blijft in onze herinnering voortleven als een inspirerende vrouw. Ondernemend, onderzoekend, origineel, welbespraakt, enthousiast, collegiaal, met een open mind en een vrouw die de daad bij het woord voegt. Carol, dank je wel voor jouw inbreng bij Amnesty Horst aan de Maas.

Amnesty 2011

50 jaar Amnesty  

Een postertentoonstelling in de bibliotheek van Horst brengt 50 Jaar Amnesty International in Nederland in beeld.  Op diverse plaatsen staan landelijke festivals in het teken van 50 jaar Amnesty. De BBC ontwikkelt de film When they are all free. Movies that Matter brengt deze film in Nederland in omloop.

Presentatie EERLIJKE BANKWIJZER ( onderzoek in het kader van de ESC rechten)

Op woensdag 25 mei 2011 biedt de voorzitter samen met de penningmeester de directeur van ABN AMRO in Horst de EERLIJKE BANKWIJZER aan en op dinsdag 28 juni de directeur Bedrijfsmanagement van RABO Maashorst. Bij negen Nederlandse banken, waaronder ABN-AMRO en RABO heeft Amnesty onderzoek gedaan naar het omgaan in de praktijk met het gedrag van drie beursgenoteerde bedrijven t.w. Vedanta Recources, Shell en Barrick Gold, die systematisch de rechten van mensen schenden. De banken kunnen het verschil maken door de investeringsrelatie als uiterste consequentie in te zetten.

Presentaite Eerlijke Bankwijzer door Francine Thielen Tonnaer aan de directeur van ABN-AMRO te HorstVoorzitter Amnesty Horst aan de Maas, Francine Thielen-Tonnaer, overhandigt de EERLIJKE  BANKWIJZER aan de heer van Lierop, directeur ABN-AMRO

Voorzitter Amnesty Horst aan de Maas, Francine Thielen-Tonnaer, overhandigt de EERLIJKE BANKWIJZER aan de heer van Lierop, directeur ABN-AMRO

Vrijheid van meningsuiting

Bij deze actie in Streekmuseum De Locht, bij de fietsvierdaagse van Venray, die gericht is aan de Chinese autoriteiten,om de schending van het recht op vrije meninguiting onder de aandacht te brengen, tekenen in a no time, 400 mensen. Dichters, schrijvers en journalisten worden in het huidige China gevangen gezet als zij schrijven over zaken die de regering niet aanstaat.

De deelnemers aan de fietsvierdaagse van Venray ondertekenen massaal de petitie in streekmuseum De Locht

De deelnemers aan de fietsvierdaagse van Venray ondertekenen massaal de petitie in streekmuseum De Locht

Steeds meer mensen verdragen het niet langer dat dictators hun wil opleggen aan het volk. Daar waar mogelijk steunt Amnesty vrijheidsstrijders in hun idealen. Via diplomatie maar ook door mondiale acties van burgers worden regeringsleiders gewezen op het naleven van de mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, het recht om zich te organiseren en medezeggenschapsdeelname.

Een impressie van de 10 decemberactie op het Dendron college in Horst

Een impressie van de 10 decemberactie op het Dendron college in Horst.

Maatschappelijke stage 

Sinds kort is de maatschappelijke stage opgenomen in het leerplan van de middelbare school. Amnesty Horst aan de Maas biedt twee stagetrajecten aan: actie voeren en een PR opdracht uitwerken. Een eerste kennismaking met het werk van Amnesty is te vinden op www.youngamnesty.nl . Arno van Dongen, atheneum leerling Dendroncollege, ontwerpt in het kader van zijn maatschappelijke stage bij Amnesty Horst aan de Maas in het schooljaar 2010-2011, een Amnesty flyer geschikt voor gebruik op de middelbare school.

Yvonne Hermkens, coördinator scholen acties, overhandigt op 10 december Arno van Dongen  een kleine attentie voor het succesvol afsluiten van zijn Maatschappelijke Stage bij Amnesty  Horst aan de Maas

Yvonne Hermkens, coördinator scholen acties, overhandigt op 10 december Arno van Dongen een kleine attentie voor het succesvol afsluiten van zijn Maatschappelijke Stage bij Amnesty Horst aan de Maas

Digitalisering Amnesty acties 
Door het gebruik maken van social media is het al of niet naleven van de mensenrechten waar ook ter wereld in a no time in beeld. Daar is eveneens na onderzoek en voorbereiding vanuit Amnesty in a no time mondiaal digitaal actie op te ondernemen. Dat vraagt van de actiedeelnemer een geringe tijdsinspanning en de impact van de actie is groot. De informatie is te vinden op www.amnesty.nl

Amnesty kaarsen 
Het symbool van Amnesty is in de kerstperiode te vinden in horecagelegenheden en musea in Horst aan de Maas. We gaan als groep hier in 2012 nog meer op inzetten.

Groetenkaarten 
Jong Nederland tekent en verzendt in de kerstperiode groetenkaarten voor kinderen van ouders die zich inzetten in de strijd voor de naleving van de mensenrechten.
Gezamenlijke collecte 
De activiteiten van Amnesty worden volledig financieel waargemaakt door fondswerving. De jaarlijkse collecteweek van Amnesty in februari wordt in Horst aan de Maas grotendeels vervangen door deelname aan de gezamenlijke collecte van landelijke fondsen in de dorpskernen van Horst aan de Maas. De totale opbrengst is in Horst aan de Maas, € 3.005,88

Gerealiseerde en niet gerealiseerde plannen in 2011 
– Een eigen website: Het begin is gemaakt en nu verder. Zie www.amnestyhorstaandemaas.nl
– De Rechten van de Mens incorporeren in het vak Maatschappijleer op het Dendron college is gerealiseerd.
– Jaarlijks een film uit het Movies that Matter bestand vertonen en aandacht vragen voor het discriminatiemeldpunt schuiven we door naar 2012/2013.

Gestelde doelen voor de toekomst 
– Brandende Amnesty kaarsen in de horeca van heel Horst aan de Maas.
– Deelname kerstmarkt in Streekmuseum De Locht.
– Lobbyen voor deelname gezamenlijke collecte in alle dorpskernen.
Amnesty Horst aan de Maas, groep 632 
Riet Collin collectecoördinator Horst, Yvonne Hermkens scholenwerker, Mariëlle Janssen
collectecoördinator Sevenum, Willy Janssen-Wasser penningmeester, Laila Naseri, Fa Samson
website, Ans Tacken, Francine Thielen-Tonnaer voorzitter.

Netwerk 
Amnesty Nederland, Amnesty Venray e.o., Amnesty Peel en Maas, de gemeente Horst aan de Maas, dorpsraden, organisatie fietsvierdaagse Venray, plaatselijke vrouwenorganisaties, jeugdverenigingen, scholen, bibliotheken, musea, ondernemers, het Mondiaal Platform Horst aan de Maas, Synthese, plaatselijke en regionale media.

Verslag: Francine Thielen-TonnaerReageren kan niet meer