Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Amnesty Horst aan de Maas

De gemeentelijke herindelingen in de streek zijn de aanleiding om op zaterdag 12 december 2009 op feestelijke wijze te vieren dat er per 1 januari 2010 een nieuwe groep gevormd wordt en Amnesty Peel en Maas haar naam overdraagt.

Directeur Amnesty Nederland, de heer Eduard Nazarsky, is er bij in Sevenum, evenals de burgemeesters van Horst aan de Maas, Sevenum en Helden en actieve Amnestyleden en genodigden. 

Amnesty Peel en Maas met een jarenlange traditie in Venray heeft het actiecomité Amnesty Horst aan de Maas vanaf 2003 tot 1 januari 2010 geïnspireerd in het ondernemen van acties in Horst aan de Maas.

De gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2010 hebben drie grote gemeenten in de streek doen ontstaan; Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. De gemeente Helden verandert de naam na de herindeling in gemeente Peel en Maas. Een gerede aanleiding om de naam Amnesty Peel en Maas in Venray te wijzigen in Amnesty Venray e.o. en de naam Amnesty Peel en Maas door te geven aan de groep in de gemeente Peel en Maas.

Inmiddels heeft het actiecomité Horst aan de Maas voldoende knowhow opgebouwd en gaat als zelfstandige groep verder onder de naam Amnesty Horst aan de Maas.

Foto: De heer Eduard Nazarsky houdt zijn toespraak

Groepssamenstelling

De kern van de groep bestaat uit de voorzitter Francine Thielen, penningmeester Willy Janssen, scholenwerker Yvonne Hermkens, collectecoOrdinatoren Riet Collin en Carol Greyn. De groep kan bij acties een beroep doen op collega’s van Amnesty Venray e.o. en flexwerkers.

Foto: Leden van de groep bij de oprichting Amnesty Horst, boven van links naar rechts: Fa, Willy

Foto: Leden van de groep bij de oprichting, boven van links naar rechts: Fa, Willy, Riet,Francine. Beneden van links naar rechts: Carol, Layla, Suzanne, Yvonne.

Samenwerkingsverbanden om acties vorm te geven

De gemeente Horst aan de Maas, plaatselijke vrouwenorganisaties, jeugdverenigingen, scholen, bibliotheken, musea, ondernemers, het Mondiaal Platform Horst aan de Maas, Synthese, Streekomroep Reindonk, Peelweb, de plaatselijke en regionale pers.

Activiteiten in 2010

25 Januari: De heer van Rooy, burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas verzorgt de kick off van de collecte 2010.

Burgemeester van Horst a/d Maas verzorgt de lick off

De opbrengst van de collecte in Horst aan de Maas bedraagt € 2.148,99.

25 februari: De heer Robert Koolen, onze organisatieadviseur vanuit het Amnesty regiokantoor in Eindhoven bezoekt de groep, luistert naar onze plannen en geeft tips.

26 februari: Wereldwinkel Horst verkoopt Amnesty tassen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vrouwen in Congo die strijden teaen verkrachting, ingezet als oorlogswapen.

Eind mei: Verschijnt de Millenniumkrant van Horst aan de Maas met een redactionele bijdrage van Amnesty Horst aan de Maas.

26 mei: De voorgenomen uitbreiding van het mandaat van Amnesty met “het recht op een menswaardig bestaan” de zg. Economische Sociale en Culturele rechten ( ESC ) wordt vanuit het regiokantoor to Eindhoven in Horst voor de groepen Horst en Venray, besproken.

30 mei:
We assisteren bij Amnesty Venray e.o. op de Koninginnemarkt. 20 juni: We zijn actief op “Afrikadag” in c.c. het Gasth6es in Horst.

22 juni: De voorzitter neemt opinierend deel aan de bespreking over discriminatie. Peter de Boer, onze vertegenwoordiger in de Ledenraad en een afgevaardigde op dat dossier vanuit het hoofdkantoor van Amnesty International Amsterdam bespreken de stand van zaken voor de Limburgse situatie.

18 juli: We houden een handtekeningenactie op de Serumse Fiste. 

22 juli:
In Streekmuseum “De Locht” houden wij onze jaarlijkse actie bij de fietsvierdaagse van Venray.

Ans Tacken wijst een deelnemer aan de fietsvierdaagse wat de bedoeling is

10 december: We voeren actie op het Dendroncollege waarbij de voorbereiding naar inhoud een gemplementeerd onderdeel is geworden van het vak maatschappijleer.

Actie Amnesrty Horst op het Dendroncollege

In de bibliotheken en op het gemeentehuis worden de 10 decemberacties, de dag van de rechten van de mens, zichtbaar gemaakt op de computerschermen.

Kerst
: Er wordt aandacht besteed bij Jong Nederland in Horst, bij de Doolgaardschool, bij de vrouwenverenigingen in Meterik, Grubbenvorst en Melderslo aan de kerstacties van Amnesty International.

Ontwikkelingen Amnesty International Nederland 

Er worden twee grote veranderingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering van Amnesty International Nederland: De uitbreiding van het mandaat van Amnesty met “het recht op een menswaardig bestaan” en de vervanging van de Algemene Vergadering als hoogste beslissingsorgaan door een Ledenraad.

Vanuit Amnesty Horst aan de Maas neemt de voorzitter deel aan het voorbereiden van het tot stand komen van deze twee veranderingen.

De typische blauwe kleur waaraan Amnesty International Nederland zo goed te herkennen is, wordt opgegeven. Internationaal is de kleurstelling zwart-geel en daaraan heeft Amnesty International Nederland zich inmiddels geconformeerd.

Ontwikkelingen Amnesty Horst aan de Maas

We hebben veel energie gestoken in het vorm geven aan de fysieke organisatie maar ook aan het brainstormen over het organiseren van onze communicatiestromen om de Amnesty boodschap over te brengen op de doelgroepen die wij willen bereiken.

9 november: Bij Synthese worden twee verschillende maatschappelijke stage vacaturen aangemeld: Social media en het organiseren van een Amnesty activiteit voor jongeren.

25 november: Amnesty kan in Horst deelnemen aan de gezamenlijke collecte 2011.

Plannen voor 2010/2011 

We willen een website ontwikkelen die we op eigen kracht kunnen aanpassen met links naar meerdere social media.

Verslag: Francine Thielen.Reageren kan niet meer