In gesprek met Petra Stienen

Daags na de avond “in gesprek met Petra Stienen” in het Dendroncollege in Horst, dwarrelen er allerlei gedachten door mij heen en niet te versmaden de momenten waarop ik moet gniffelen. Wat is er nog interessanter dan openhartige verhalen van mensen.

In de inleiding schetst Petra een beeld van haar grote voorbeeld, Aletta Jacobs, en de lessen die zij vrouwen leerde; ‘Verhef je stem en werk samen’. De strijd voor vrouwenkiesrecht in Nederland werd op die manier een eeuw geleden gewonnen. Maar hoe staan we er nu voor in Nederland? Aletta ging destijds uit van de blanke mens. Nu, 100 jaar later, ondersteunen Amnesty International en ontwikkelingsorganisaties de strijdende vrouwen en mannen voor gelijke rechten, wereldwijd.

Het interactieve gedeelte van de avond verliep aan de hand van een drietal geformuleerde rechten:
De politieke, economische en sexuele rechten van vrouwen. Drie thema’s ingeleid met een filmpje gevolgd door prikkelende stellingen. Elkaar bevragen was het uitgangspunt om verschillen in denken en voelen te ontdekken.


Jonge deelnemers gaven de aanwezigen mee dat seksueel gedrag van jongens ‘dat als stoer’ beoordeeld wordt, meisjes met eenzelfde gedragspatroon weg zet als ‘slet’.
Bewustwording van de diep ingebedde vanzelfsprekendheid van de traditionele rolpatronen is een eerste stap om te kunnen zien wat er nog allemaal in de weg staat op weg naar gelijke kansen voor iedereen. Ook voor anders georiënteerde mensen die niet beantwoorden aan het vrouw of man beeld.

Wie er niet bij geweest is, heeft veel gemist.

Francine Thielen-Tonnaer, voorzitster Amnesty Horst aan de Maas

Bekijk hier foto’s van deze avond.

Download hier de presentatie met stellingen van deze avond (ppt, 293 kB):
Petra_Stienen_stellingen


Reageren kan niet meer