Aanpak mensenrechtenschendingen in nieuw bankenconvenant

Banken, vakbonden, ngo’s [waaronder Amnesty – WJ] en de overheid hebben op vrijdag 28 oktober een bijzonder akkoord gesloten. Al deze partijen ondertekenden in Den Haag een convenant dat banken beter in staat stelt om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten wereldwijd worden gerespecteerd.
Lees meer op de site van CNV Internationaal.


Reageren kan niet meer