Manifestatie Mensenrechtenpoëzie

Persbericht

Manifestatie Mensenrechtenpoëzie
Franse Budé, Daan Doesborgh, Hanneke Eggels, Gé Smeets en Herman Verweij.

Museum van Bommel van Dam organiseert, op initiatief van dichter Hanneke Eggels, op zondag 9 en zondag 16 maart een grote Manifestatie Mensenrechtenpoëzie. Met als onderwerp mensenrechten en internationale politieke thema’s dragen dichters en auteurs meertalige poëzie voor. Ook jij hebt de kans uit eigen werk voor te dragen.

Er is anno 2014 veel te melden over ongelijkheid tussen mensen. Denk aan Oekraïne, Rusland, China, Thailand, Egypte, Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek of Guantanamo Bay.
Met een tentoonstelling met auteursvoordracht van de tweetalige gedichten over mensenrechten ‘Charta’ van Hanneke Eggels en een poëziemanifestatie besteedt Museum van Bommel van Dam in de Boekenweek aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

Open Call Mensenrechtenpoëzie 2014
Op zondag 9 maart dragen Franse Budé, Daan Doesborgh, Hanneke Eggels, Gé Smeets en Herman Verweij gedichten voor. De manifestatie, die bewust plaatsvindt voor het monumentale geëngageerde schilderij De haren van de vrouwen de brillen van de dichters, de schoenen van de arbeiders en de as van allemaal III van Ger Lataster (1920-2012), biedt naast genoemde beroepsdichters ook ruimte aan jou. Laat je stem horen en stuur voor vrijdag 28 februari aanstaande jouw gedicht in over mensenrechten of een ander internationaal politiek thema dat je bezighoudt. Dichter Hanneke Eggels – tot 2014 dichter van het internationale Vredespaleis Den Haag – neemt het juryvoorzitterschap op zich en beoordeelt je inzending.
Stuur je gedicht per e-mail naar Museum van Bommel van Dam, info@vanbommelvandam.nl Vermeld in elk geval je naam en telefoonnummer. Zo kunnen we je uitnodigen om je gedicht op zondag 9 maart in het openbaar voor te dragen.

Gedichten over mensenrechten door Hanneke Eggels

Ter afsluiting van de Boekenweek draagt Hanneke Eggels op zondag 16 maart aanstaande, tweetalige gedichten voor uit eigen werk, waaronder ‘Charta’ (2012) en ‘Een vrije huid’ (2011).
Eggels is bedenkster van de Nationale Gedichtendag en het concept Moderne Nederlandse Letterkunde in Openbare bibliotheken, als voorloper op ‘Nederland Leest’. Vijf dichtbundels van haar hand zijn opgenomen in de prestigieuze Peace Palace Library van het Vredespaleis in Den Haag. Meer informatie op www.eggels.com


Manifestatie Mensenrechtenpoëzie
Franse Budé, Daan Doesborgh, Hanneke Eggels, Gé Smeets en Herman Verweij

9 maart en 16 maart 2014, 13.00 uur

Museum van Bommel van Dam
Deken van Oppensingel 6
NL 5911 AD Venlo

Open: di t/m zo van 11-17uur, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag
Gesloten: maandag, 1 januari, carnaval (za t/m di), Koningsdag 26 april en kerstmis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Hermans, stafmedewerker PR & communicatie. T 077-3513457 – E paul.hermans@venlo.nl


Reageren kan niet meer