Home

Welkom op de site van Amnesty Horst aan de Maas

Amnesty Horst aan de Maas is een plaatselijke groep van Amnesty International. Amnesty Horst werkt nauw samen met andere regionale Amnestygroepen en met het landelijk secretariaat in Amsterdam. Met tal van acties brengt onze groep mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht van de inwoners bij de regio. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CBF Keurmerk Goede Doelen
AMNESTY INTERNATIONAL streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Meer informatie is te vinden op www.amnesty.nl 


842 Handtekeningen zijn op vrijdag 11 december 2020 op het Dendron college in Horst bijeen gebracht voor Melike Balkan en Özgur Gür uit Turkije.

Melike Balkan en Özgur Gür worden vervolgd omdat ze opkomen voor de rechten van LHBTI’ers.

Vanaf de eerste dag dat de biologiestudenten Melike en Özgür gingen studeren, verdedigden zij de rechten van lesbiennes, homo-en biseksuelen, transgenders en intersekse mensen. Zij sloten zich aan bij de solidariteitsgroep zodat zij het gevoel kregen ergens bij te horen en zichzelf te kunnen zijn. Lees verder »

Leerlingen van het Dendron College in Horst hebben op vrijdag 6 december deelgenomen aan de jaarlijkse schrijfactie voor de rechten van de mens.

Amnesty Horst aan de Maas was op het Dendron om aandacht te vragen voor verschillende vormen van onrecht waar jongeren op allerlei plekken in de wereld mee te maken hebben.

Het resultaat van de schrijfactie:

Lees verder »Reageren kan niet meer