Home

Welkom op de site van Amnesty Horst aan de Maas

Amnesty Horst aan de Maas is een plaatselijke groep van Amnesty International. Amnesty Horst werkt nauw samen met andere regionale Amnestygroepen en met het landelijk secretariaat in Amsterdam. Met tal van acties brengt onze groep mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht van de inwoners bij de regio. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CBF Keurmerk Goede Doelen
AMNESTY INTERNATIONAL streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Meer informatie is te vinden op www.amnesty.nl 


Er zijn momenteel genoeg redenen om je flink zorgen te maken over de rechten van kledingarbeiders in Bangladesh. Een onafhankelijke voortzetting van het Bangladesh Akkoord, dat de veiligheid in kledingfabrieken heeft verbeterd, staat onder grote druk; de lonen zijn zo laag dat arbeiders in armoede moeten leven; en protesten van arbeiders tegen het nieuwe minimumloon wordt met harde hand neergeslagen.

Actieweek  
Daarom organiseert de Schone Kleren Campagne in de week van 28 januari samen met organisaties in het netwerk van Clean Clothes Campaign wereldwijd acties van solidariteit met kledingarbeiders in Bangladesh, o.a. door social media acties en ook met demonstraties bij de ambassades van Bangladesh in Washington (USA), Edinburgh, Londen, Brussel, Genève en Den Haag. 

Op dinsdag 29 januari is er een demonstratie bij de Ambassade van Bangladesh in Den Haag. Om 12.00 uur ontvangt de ambassadeur van Bangladesh een afvaardiging van de organisaties die deze actie ondersteunen.

Wil je ook je stem laten horen?
Kom dan op 29 januari om 11.30 uur naar de ambassade van Bangladesh in Den Haag en laat zien dat je solidair bent met de arbeidsters in Bangladesh. Meld je dan wel even aan via info@schonekleren.nl Dan ontvang je informatie over hoe, wat en waar.

Bron: Schone Kleren Campagne

Het is vrijdag 7 december 2018, de vrijdag voorafgaand aan 10 december, 10 december, de dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen is tot de Dag van de Rechten van de Mens. Het voelt goed te merken dat we welkom zijn en dat het werk van Amnesty bij steeds meer leerlingen bekend is. De berichten in de media gekoppeld aan de aandacht in de lessen op school doen het besef groeien dat de mensenrechten die voor eenieder gelden niet eenieder ten deel vallen.

We kiezen er dit jaar voor support te betuigen aan Gamze en Sehriban in Turkije en aan Vitalina Koval in de Oekraïne .

Gamze en Sehriban demonstreren samen met de Zaterdagmoeders om opheldering te krijgen over verdwenen familieleden. Sinds kort is ook deze demonstratie verboden. Wij steunen de dames in hun strijd en laten tevens aan de minister weten dat wij zijn besluit veroordelen.

In de Oekraïne komt Vitalina Koval op voor de rechten van vrouwen, homo’s en lesbiennes en ook daar vragen wij aan de betreffende minister om ook de rechten van deze mensen veilig te stellen.

De resultaten van de actie in de pauzes op het Dendroncollege laten zien dat er veel support uitgaat naar jonge mensen elders om hen te steunen in hun strijd.

431 Kaarten voor Sehriban en Gamze.

380 Kaarten voor Vitalina.

406 Brieven aan de minister van binnenlandse zaken in Turkije.

463 Brieven aan de minister van binnenlandse zaken in de Oekraïne.

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het bereiken van het resultaat.Reageren kan niet meer